Moments Of Treasure

Verlies, rouw en transitie: (rouw)groepenbegeleiding en training

Verzorgt advies en begeleiding in de praktijk rond verlies van personen, transitieprocessen, ingrijpende veranderingen, life events en andere vormen van verlies. Zowel vanuit het perspectief van individuen als vanuit het perspectief van organisaties.

We ervaren geluk als we in verbinding staan met onszelf en anderen.

Bedrijven

Verlies, tegenslagen en ingrijpende veranderingen hebben (grote) impact op het functioneren van medewerkers. De belastbaarheid bij verandering is minder en heeft consequenties voor inzetbaarheid, productiviteit, continuïteit en het verzuimgedrag van medewerkers.

Jaarlijks gaan hier veel verzuim- en andere kosten in verloren, waardoor het belangrijk is om in het werk ruimte te maken voor verlies. Op lange(re) termijn is investeren in verlies van grote meerwaarde voor zowel organisatie als voor de werknemer.

In managementboeken wordt rouw vaak weggeschreven onder de term “weerstand”. In werkelijkheid gaat het over verlies en rouwverwerking als gevolg van de aanslag op hun toekomstperspectief.  In werkgeluk-termen gaat het hier over psychische veiligheid en welbevinden, over duurzame inzetbaarheid. Om de loyaliteit van de werknemer te behouden is aandacht voor verlies belangrijk.

Onze aanpak

Wij verzorgen advies en begeleiding in de praktijk bij:

  • Verlies en het werk: individueel verlies en rouw in privésfeer
  • Verlies op het werk: ingrijpende gebeurtenissen op het werk met impact op functioneren het individu of hele systeem
  • Verlies van werk: door reorganisatie, boventalligheid, fusie en pensioen

Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij integratie van verliesmanagement in het integraal gezondheidsmanagement en HRM-beleid.

Ons aanbod

Coaching

● Coaching voor individuele werknemers waarin deze uiting geeft aan zijn rouwproces en vorm geeft aan de verandering waardoor opnieuw kracht en balans hervonden wordt. Het vinden van antwoorden op de vragen: welke betekenis geef je aan het verlies, hoe je als mens veranderd bent en wie je door het verlies geworden bent

● Coaching voor leidinggevenden vanuit transitioneel leiderschap door het verbinden met jezelf en anderen, effectiviteit van eigen leiderschap reflecteren, eigen transities inzetten als onderdeel van begeleiding

Workshop/Training

In company trainingen over verlies en rouw in relatie tot werk. Inzicht in het rouwproces, (ont)hechting, gevoelens en emoties vanuit de 4 intelligentieniveaus van de mens. Handvaten om hier me om te gaan.

Groepenbegeleiding

Bij reorganisatie wordt de bovenstroom meestal geregeld. Dit is het regelwerk, protocollen, inrichtingen etc. Het is zichtbare en cognitieve stuk. Wat niet zichtbaar is, is de onderstroom. Emoties, beleving, verwachtingen, criteria en motivatie. De pijn.

Hier aandacht aan geven, afscheid nemen en vervolgens de verandering betekenis geven gaan wij in groepssessies aan.

Onderwijs

Rouw en verlies komen regelmatig voor in de school. Het komt via het sociale netwerk van kinderen, collega’s en soms betreedt de dood letterlijk de school. Het vraagt veel van de coping en veerkracht van kinderen, jongeren en begeleiders. Het is niet altijd vanzelfsprekend en gemakkelijk om dit proces te begeleiden. Hoe rouwen kinderen en jongeren in de verschillende leeftijdsfasen? Welke gevoelens en emoties spelen een rol? Hoe kun je hen begeleiden en wat zeg je wel en wat niet? Hoe ga je met hen het gesprek aan? Wat is de toegevoegde waarde van rituelen in het proces? Hoe pas je deze toe in de school en in de klas?

Onze aanpak

Wij adviseren en ondersteunen scholen met individuele verliescoaching, groepenbegeleiding en traingen. Daarnaast kunnen wij de school ondersteunen met het ontwikkelen of updaten van het rouwprotocol.

Ons aanbod

Individuele coaching

Verlies betekent verandering. In het coachtraject geef je uiting aan jouw rouwproces en vorm aan de verandering waardoor je opnieuw je kracht en balans hervindt. Je vindt antwoorden op de vragen: welke betekenis geef je aan het verlies, hoe je als mens veranderd bent en wie je door het verlies geworden bent.

Workshop/Training

Hoe ga je om met rouw in de school? Een impactvolle mix tussen theorie en praktijk. Cognitieve kennis wordt geupdate, veel vragen plenair en opdrachten in groepsverband, voorbeelden uit de praktijk, inspiratiemateriaal en uitgewerkt cursusmateriaal.

Groepenbegeleiding

Voor scholen ondersteunen wij teams of groepen die collega (’s) of leerling(en) verloren hebben. Wij begeleiden in het afscheid nemen, het rouwen, betekenis geven en weer ruimte creëren voor nieuwe balans en veerkracht naar de toekomst toe.

Particulieren

Soms word je in het leven tot stilstand gebracht of staat je leven op z’n kop door een ingrijpend verlies. Je hebt een dierbare verloren. Niets lijkt meer heel. De glans van het leven is er voor jou vanaf. Het voelt misschien alsof je een deel van jezelf bent verloren. Of je wordt geconfronteerd met een ongewild afscheid van je werk,  kinderwens of toekomstperspectief. Ook door verlies van je gezondheid, je relatie, dementie of met de overgang naar een volgende levensfase kun je in een proces van rouw terecht komen.

Rouwen is onderdeel van het leven. De manier waarop we rouwen hangt samen met hoe we in het leven staan. Dat doen we allemaal op onze eigen manier. Sommigen ontmoeten gevoelens van onmacht, schuld, spijt, boosheid of verdriet in het rouwen. Voor anderen brengt rouw vooral eenzaamheid en onrust. Misschien loop je met je ziel onder je arm of met lood in je schoenen, voel je je doodsbang of onzeker? In het rouwproces wordt de verbinding met het gemis voelbaar. Elk afscheid vertelt iets over hoe we ons verbonden voelden. Rouw is de achterkant van de liefde. Meestal vind je zelf je weg in dit proces. Soms lukt dat niet alleen en is het fijn als iemand een stukje met je meeloopt naar het moment dat je zelf weer verder kunt.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?
Voor de één is het fijn om aan te sluiten bij een rouwgroep. Voor de ander is het fijner om individuele gesprekken aan te gaan. Laat je leiden in je keuze waar je je het prettigst bij voelt. Je bent welkom voor een gesprek, een luisterend oor of hart, gedeelde stilte, steun of handreiking.

Ons aanbod

Coaching

Verlies betekent verandering. In het coachtraject geef je vorm aan deze verandering waardoor je opnieuw je kracht en balans hervindt. Je vindt een antwoord op de vraag wie je door het verlies geworden bent en hoe je als mens veranderd bent, wat het fundament van jouw toekomst is.

Groepenbegeleiding

Je hebt behoefte aan het delen met elkaar. Ruimte voor (h)erkenning, je verhaal vertellen, horen en gehoord worden, troost vinden bij elkaar. Dit in een veilige en ontspannen omgeving waar je jezelf mag zijn. Rouwgroepen organiseren wij i.s.m. het Huis van de Mens Lommel-Leopoldsburg en Genk-Bree.

Rituelen bij levenseinde

Afscheid nemen van geliefden en/of het leven.  

De
ritual coach geeft afscheid vorm en inhoud alsook aandacht aan het transformatieproces na het afscheid. Het begeleiden van oud naar nieuw door het voltrekken van rituelen met krachtige en passende symboliek. Een ritueel dat betekenis, inhoud en diepte geeft aan de verandering. 

De kracht die het ritueel geeft bij afscheid nemen en weer verder gaan. 

Ontdek

Onze diensten

Workshops

Voor diverse doelgroepen organiseer ik workshops over rouw, rouwverwerking, rituelen en symboliek.

Lezing

Tijdens een lezing breng ik mijn persoonlijke verhaal. Ik bespreek wat er op mijn pad kwam en hoe ik hier handvatten voor zocht.

Rouwbegeleiding

Een begeleiding op maat? Als ervaringsdeskundige begeleid ik je in het omgaan met rouw.

Voorlichting

Voor zowel de openbare sector als de private sector voorzie ik voorlichtingen. Deze voorlichting is voor alle leeftijdsgroepen.

Ritual Coaching

Tijdens een intensieve coachingsessie maken we samen duidelijk hoe het verleden en de toekomst overeenkomen.

Rituelen Levenseinde

Aan elke fase van ons leven zitten rituelen verbonden. Samen overlopen we de rituelen van het levenseinde.

Testimonials

"Else heeft de kwaliteit om mensen op de moeilijkste momenten in hun leven te laten kennismaken met hun eigen mogelijkheden en krachten. Zonder betutteling, maar met de juiste woorden, en heel veel zachtheid raakt ze de kern van verlies aan en wandelt ze in alle rust met je mee doorheen het land van rouw. Ze legt de nodige professionaliteit aan de dag, maar is bovenal een warm mensenmens - zo eentje die oprecht luistert naar elk verhaal."

(Huis van de Mens)
"Warm welkom op de workshop. Een moeilijk onderwerp in een ontspannen sfeer bespreekbaar maken, dat is fantastisch!

(leraar)
"Een aangename workshop die op een professionele manier gebracht wordt en waar ruimte is voor iedereen!"

(leidinggevende)
"Else heeft op de nieuwjaarsbijeenkomst van Van Ede & Partners in Eindhoven een lezing gegeven over haar ontwikkeling tot coach en met ons een mooi ritueel gedaan om de overgang naar het nieuwe jaar te markeren. Het was heel fijn."

(Van Ede & Partners)
"Chef existentiële crisis: authentieke spraakwaterval, schatbewaarder van verhalen, changemaker in organisaties”.

(Ritual Coach Academy)
"Je bent meteen thuis. De groep vertelde veel ervaringen. Dat doet een workshop leven!"

(docent)
" Ik help mensen betekenis en diepgang aan te brengen bij een belangrijke verandering in hun leven."
Else
Scroll naar top